معرفی دانش‌آموزان و فرهنگیان برگزیدۀ مسابقات قرآنی کشور

0
1

با خاتمه یافتن هفدهمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان استثنایی کشور (با نیازهای ویژه)، دانش آموزان مرکز آموزش استثنایی ایوب شاهرود، ابوالفضل قنبرپور، مقام اول رشتۀ اذان و امیررضا میراسدی، مقام دوم رشتۀ حفظ پنج جزء قرآن کریم را به دست آوردند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید